Bezpečnost produktů

Všechny výrobky firmy Dr. Nona jsou testovány a certifikovány jak v Izraeli, tak při dovozu do EU.

Výrobky mají také certifikát ISO, příslušný pro danou oblast. V oblasti kosmetiky jde zejména o stanovení norem a zásad pro správnou výrobní praxi kosmetických produktů. Organizace tedy poskytuje metodické pokyny pro výrobu, kontrolu, skladování a přípravu kosmetiky a doplňků stravy a zabývá se taktéž kontrolou dodržování těchto norem. Na tomto základě poté vydává certifikáty označené ISO a příslušným číslem, podle druhu činnosti, které se daný certifikát týká. Přestože má ISO celosvětovou působnost, je nejrozšířenější zejména v Evropě.

Všechny výrobky Dr. Nona jsou dále testovány a certifikovány při vstupu na trhy EU. Kosmetické výrobky jsou testovány Státním zdravotním ústavem v Praze a splňují všechny podmínky, které jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu 1223/2009, který vstoupil v platnost 11.7.2013.

Veškeré doplňky stravy, které firma uvádí na trh EU, jsou testovány a certifikovány v souladu s platným nařízením Komise (ES) 1170/2009. Všechny náležité testy jsou prováděny certifikovanou laboratoří při Státním zdravotním ústavu v Praze.

Dále jsou všechny preparáty Dr. Nona notifikovány u Ministerstva zdravotnictví ČR v souladu se zákonem ČR číslo 456/2004.

Certifikát GMP

 

Každý produkt Dr. Nony je označen certifikací GMP (Good Manufacturing Practise), což Vám dává jistotu a záruku, že daný výrobek má vysokou úroveň. 

  • Správná výrobní praxe (ang. Good Manufacturing Practice, GMP) – označuje seznam standardů použitých v průmyslové produkci a nyní  nově i v gastronomii.
  • Standardy GMP garantují vysokou kvalitu a čistotu použitých surovin ve vyrobeném produktu. Potvrzují rovněž vysokou míru kontroly nad kvalitou celého procesu výroby.
  • Standardy GMP byly původně určeny pro farmaceutický průmysl. Obecně se ale používají i pro firmy, které vyrábí kosmetiku a doplňky stravy.
  • Všechny výrobní závody firmy pro kosmetiku i doplňky stravy mají certifikát GMP .
  • Užívání standardů GMP dává spotřebiteli jistotu a záruku, že daný výrobek má velmi vysokou úroveň.